admin cho hỏi cái
Discussion · hieuphan001144@*.com · posted 00:29 26/10/2023 · 191 views

tại sao gọi xong bấm submit thì mất luôn cái iid đó rồi
bấm submit xong không thấy cộng tiền, cũng không thấy trong danh sách job đã làm 

bao nhiêu lần rồi chứ không phải 1 lần

iid 1158845-1874863-4841710-8369292-1315774-9902275-2103874-4987796-5085760
cid sau khi gọi 197465-599271-091480-822904-623481-024621-704201-740001
Like (1)

Please Login or Register to reply this topic.

hieuphan001144@*.com · #2 · 00:36 26/10/2023

đây nữa gọi xong chưa kịp gõ cid cũng biến mất luôniid: 1754214-7564951-8586583-9108610-5696886-8019586-2039002-6707545-1805841

cid : 209351-713640-148795-892102-308336-632321-590115-530602

hieuphan001144@*.com · #1 · 00:31 26/10/2023

như kiểu gọi xong chưa kịp gõ cid vào thì khách nó check từ 1 web khác có cid rồi nó hủy luôn yêu cầu vậy