1. Auto Activation Tool:

Activation Tool™ sử dụng key online để kích hoạt bản quyền. Toàn bộ key được BOT thu thập tự động từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet và được cập nhật trạng thái liên tục. Đây là điểm khác biệt của Activation Tool™ với các tool kích hoạt tự động khác.

Việc đăng ký và sử dụng tool hoàn toàn là miễn phí. Tài khoản đăng nhập tool đồng bộ với tài khoản website. Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp kích hoạt miễn phí và nhận thông tin cập nhật của website trong group: Kích Hoạt 24H. Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ email: admin@kichhoat24h.com. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của mọi người để tool ngày càng hoàn thiện hơn.

Features:

Supported Windows/Office Versions:

Download Link:

Download Tool

Latest Version: 1.9.3.

Change Log:

Demo Pictures:


2. PID Microsoft:

Đây là tool hỗ trợ quản lý key, check key Windows/Office và hỗ trợ get cid. Hầu hết các xử lý đều thực hiện ở local nên các bạn có thể yên tâm về độ an toàn và bảo mật. Toàn bộ dữ liệu key được lưu ở local database. Tool có chức năng tự động kiểm tra và thông báo khi có cập nhật mới.

Download Link:

Download Tool

Latest Version: 1.3.6.

Change Log:


3. Office 365 Checker:

Đây là tool hỗ trợ check account Office 365 số lượng lớn, nhanh và tiện lợi, chạy đa luồng (có thể nhập vào số luồng để chạy). Dữ liệu account sau khi check được phân loại rõ ràng (Alive, Dead, và Undefined) và lưu vào từng file riêng biệt, đồng thời bỏ qua các account không sử dụng được ở lần chạy tiếp theo. Trong quá trình check tool sẽ hiển thị chi tiết trạng thái, thời gian hoàn thành quá trình check của từng account. Tool cũng có chức năng tự động kiểm tra và thông báo khi có bản cập nhật mới. Tool được nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi KichHoat24H.Com nên các bạn có thể yên tâm sử dụng.

User Guide:

Bạn tạo thư mục Data bên cạnh file Office365Checker.exe, bỏ tất cả các file .txt chứa combo ở format: email:password vào thư mục đó rồi chạy file exe để bắt đầu check. Trong quá trình sử dụng, nếu có lỗi xảy ra hoặc cần hỗ trợ, góp ý vui lòng liên hệ: admin@kichhoat24h.com. Xin cảm ơn!

Download Link:

Download Tool

Latest Version: 1.9.

Change Log: