[Give Away] Free Credit for using Auto Activation Tool
Announcement · Administrator · posted 13:28 14/08/2022 · edited 12:44 15/08/2022 · 957 views

Hi everyone!
To help forums members, we decided give away 0.5$ credit free for all member who need activate Windows or Office. You should use “Auto Product” mode for saving credit. And how to receive that free credit? It’s very easy! Just comment below this topic then we will send credit to your account. Please don’t comment if you are not really need! The Auto Activation Tool always use key to activate, it’s not Crack or KMS, so the activation is permanently and no virus attached.
You can download the tool at here:
https://files.kichhoat24h.com/download/Tools/ActivationTool.zip
Let’s go!

Like (27)

Please Login or Register to reply this topic.

Administrator · #73 · 11:07 18/08/2022

Sent to all of you!
Give away is ended. Thanks all!

[email protected]*.com · #72 · 10:58 18/08/2022

thank so much!

[email protected]*.com · #71 · 10:18 18/08/2022

thank you so much. Please send me

[email protected]*.com · #70 · 09:51 18/08/2022

please send me. Tks you

Administrator · #69 · 09:44 18/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.com · #68 · 20:08 17/08/2022

Thanks!

[email protected]*.com · #67 · 17:14 17/08/2022

THANKS..............

[email protected]*.com · #66 · 17:02 17/08/2022

Thank you admin. Please can you send it to me.

[email protected]*.com · #65 · 15:27 17/08/2022

Thank you admin

Administrator · #64 · 13:07 17/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.com · #63 · 11:02 17/08/2022

Please send it to me ! Thanks Admin !

[email protected]*.com · #62 · 07:56 17/08/2022

thank you verry much!

[email protected]*.com · #61 · 18:30 16/08/2022

send pls

[email protected]*.com · #60 · 18:25 16/08/2022

Hi admin still free credit?

[email protected]*.com · #59 · 18:22 16/08/2022

Need Thank You

[email protected]*.com · #58 · 18:19 16/08/2022

Thank you admin

[email protected]*.com · #57 · 18:19 16/08/2022

Please send me

[email protected]*.com · #56 · 14:42 16/08/2022
Send me, please!
Administrator · #55 · 13:53 16/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.com · #54 · 07:38 16/08/2022

Give me the change to activate my window pls, thanks

[email protected]*.fr · #53 · 06:21 16/08/2022

Great Job, this tool is amazing

[email protected]*.com · #52 · 04:25 16/08/2022

I need it for my office Thanks Administrator

[email protected]*.com · #51 · 04:19 16/08/2022

Send 

[email protected]*.com · #50 · 23:30 15/08/2022

Need 

[email protected]*.com · #49 · 23:24 15/08/2022

need

[email protected]*.com · #48 · 23:12 15/08/2022

I need it, Thanks admin

Administrator · #47 · 21:46 15/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.com · #46 · 21:37 15/08/2022

Thanks Admin..

[email protected]*.com · #45 · 21:33 15/08/2022

I nedd it,Thanks.

[email protected]*.com · #44 · 17:31 15/08/2022

Thank you. I need it.

[email protected]*.com · #43 · 17:28 15/08/2022

I need it, please send it to me


[email protected]*.com · #42 · 17:09 15/08/2022

Please send it to me.

[email protected]*.id · #41 · 15:55 15/08/2022

send me please

[email protected]*.com · #40 · 14:55 15/08/2022

Thank you. I need it.

[email protected]*.com · #39 · 14:46 15/08/2022

GREAT ..

[email protected]*.com · #38 · 14:02 15/08/2022

hello admin , ineed the tools thank you before

[email protected]*.com · #37 · 13:13 15/08/2022

I need it!
Thank you 👍🏻

[email protected]*.com · #36 · 12:41 15/08/2022

Hi admin , i need the tools please .
Thank you 👍🙏

[email protected]*.id · #35 · 12:20 15/08/2022

Thanks you🙏

Administrator · #34 · 12:18 15/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.fr · #33 · 11:49 15/08/2022

Ok thanks 

[email protected]*.com · #32 · 11:31 15/08/2022

hi admin , interested  test the application.


[email protected]*.com · #31 · 07:33 15/08/2022

Ok , cảm ơn

[email protected]*.com · #30 · 06:55 15/08/2022

OK! Thanks.

[email protected]*.com · #29 · 06:29 15/08/2022

Wow, I need it , thanks admin

[email protected]*.com · #28 · 03:56 15/08/2022

Wow amazing tools, never disappoint the tools.

[email protected]*.com · #27 · 03:13 15/08/2022

thanks!!!

[email protected]*.com · #26 · 02:17 15/08/2022

Thanks admin

Administrator · #25 · 01:56 15/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.com · #24 · 23:12 14/08/2022

hello admin I need it

[email protected]*.com · #23 · 22:08 14/08/2022

hi Admin
I need it 
thank you

[email protected]*.com · #22 · 22:01 14/08/2022

I need it thank

[email protected]*.com · #21 · 21:45 14/08/2022

Mình không cần nhưng vẫn cám ơn sự nhiệt tình của Add ạ. Việc tạo ra Tool này thật sự quá tuyệt vời luôn, trước đây mình vẫn nạp hàng tháng 25 ngàn từ ví Momo vào web, chỉ đơn giản nghĩ là góp phần nhỏ của mình giúp Add duy trì trang web tuyệt vời này, nhưng giờ thì quá tuyệt rồi, hãy quên đi những mệt mỏi của việc phải canh ngày đêm để có CD key mình cần. giờ chỉ việc mở Tool lên và nhấn nút, xong... và số tiền mình nạp vào đồng thời cũng được dùng để kích hoạt win office bằng Tool này luôn. Add tuyệt vời...

[email protected]*.com · #20 · 21:42 14/08/2022

Thanks admin

[email protected]*.com · #19 · 21:38 14/08/2022

Thank you very much Chief, always helping those of us who believe in your work and platform. Successes.

[email protected]*.com · #18 · 21:10 14/08/2022

Thanks

[email protected]*.com · #17 · 19:40 14/08/2022

thank a lot sir

Administrator · #16 · 18:35 14/08/2022

@[email protected]*.com: sent to you.

[email protected]*.com · #15 · 18:20 14/08/2022

i need it, thank sir

Administrator · #14 · 17:22 14/08/2022

Sent to all of you!

[email protected]*.com · #13 · 17:09 14/08/2022

Great

[email protected]*.com · #12 · 16:27 14/08/2022

Really good initiative by the Admin. Many Thanks from bottom of heart to the Admin.

[email protected]*.com · #11 · 15:47 14/08/2022

Good initiative..thanks

[email protected]*.com · #10 · 15:22 14/08/2022

Sir I need it , thank you for gift.

[email protected]*.com · #9 · 14:58 14/08/2022

Yes sure in need, thanks sir

[email protected]*.com · #8 · 14:16 14/08/2022

Hope, I can get it. :)

[email protected]*.com · #7 · 14:06 14/08/2022

Yes sure in need, thanks

[email protected]*.com · #6 · 14:01 14/08/2022

Please add for me. Thank you 

[email protected]*.com · #5 · 13:57 14/08/2022

i need thanks

[email protected]*.com · #4 · 13:48 14/08/2022

OK, I need, Thanks.

[email protected]*.com · #3 · 13:47 14/08/2022

Thanks.

[email protected]*.com · #2 · 13:46 14/08/2022

Thanks

[email protected]*.com · #1 · 13:29 14/08/2022

need

Statistics