Mong Admin ra chế độ lọc Dead key ra ạ
Discussion · [email protected]*.com · posted 21:45 16/07/2022 · 142 views

Em xin cảm ơn
Like (1)

Please Login or Register to reply this topic.

[email protected]*.com · #2 · 22:31 16/07/2022

Tools check có phần ẩn key die, còn nếu tìm key theo ô search thì nhìn bên cạnh key sẽ có live - die, còn lại tất nhiên sẽ k lọc đc vì có những key sẽ hồi sinh bất ngờ :))

Administrator · #1 · 22:06 16/07/2022

Lọc dead key ở đâu vậy bạn?

Statistics